Search

Verwijsinformatie

Verwijzersinformatie

Reguliere verwijzing naar de polikliniek

Via Zorgdomein

U stuurt via Zorgdomein de verwijsbrief naar de Polikliniek Interne Geneeskunde. De patiënt ontvangt binnen zeven dagen een uitnodigingsbrief voor een afspraak.

of per post/fax:

U stuurt een verwijsbrief naar:

Radboudumc
Polikliniek Interne Geneeskunde (post blauw)
huispostnummer 433
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Fax: (024) 361 65 19.
De patiënt ontvangt binnen zeven werkdagen schriftelijk een afspraak.

Spoedverwijzing naar de polikliniek

(patiënt moet binnen enkele dagen gezien worden):
U kunt bellen: (024) 361 65 03. U stuurt de verwijsbrief daarna
per fax naar (024) 361 65 19, via Zorgdomein, of u geeft de brief mee aan de patiënt.

Verwijzing naar Spoedeisende Hulp

Tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur): bel (024) 361 65 03 of (06) 55 10 24 20
Buiten kantooruren: (024) 361 11 11 en vragen naar de dienstdoend internist.

Verwijzersinformatie voor kinderen

Per post/fax/mail :

Radboudumc
Kindergeneeskunde afdeling Metabole Ziekten
Huispostnummer 804
Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen

Telefoon verpleegkundig spreekuur: (024) 361 44 13
Telefoon afspraken: (024) 361 44 15
Fax: (024) 361 64 28
E-mail: secretariaat.kg@radboudumc.nl

Spoedverwijzing naar de polikliniek

U kunt bellen: (024) 361 44 30 vraag naar metabole kinderarts.
U stuurt daarna de verwijsbrief per fax (024) 361 64 28

Verwijzing naar Spoedeisende Hulp

Tijdens kantooruren (8.00 - 17.00 uur): bel (024) 361 44 30
Buiten kantooruren: (024) 361 11 11 en vragen naar de dienstdoende assistent kindergeneeskunde.

Search Results