Search

11/11/16 Ziezon ontwikkelt brochure voor leraren

Ziezon, het landelijk netwerk ZIEk Zijn & ONderwijs, ontwikkelt voorzieningen die stimuleren dat leerlingen met een chronische ziekte zoveel mogelijk gewoon onderwijs kunnen krijgen. Het RCMM heeft geholpen bij het ontwikkelen van de brochure “Een leerling met een mitochondriële aandoening – Informatie en advies voor leraren”. Deze brochure wordt binnenkort geplaatst op de website van Ziezon. Heeft u interesse, houd hun overzicht van ziektebeelden dan in de gaten. 

 BrochureLeerlingen

Search Results